Peter Kooij

Interim-manager

Referenties


“Het was een complexe opdracht die niet iedereen had kunnen vervullen. Peter was cruciaal voor het slagen van dit project. Hij heeft een klus van formaat geleverd waar de gemeente hem dankbaar voor is.  "


"Peter heeft een ongelofelijk talent om draagvlak te creëren, druk op de goede momenten te geven en heel hard te werken."


"Ik ken vrijwel geen projectleiders die zo wakker en intuïtief zijn en tegelijk ook heel gestructureerd en analytisch. Deze eigenschappen verenigen zich niet vaak in één persoon."


"Peter is een zeer professioneel en bekwaam manager: hij is scherp, resultaatgericht, integer en weet mensen - ook als de omstandigheden daar niet direct aanleiding toe geven - aan zich te binden."
 

"Peter is energiek, verbindend en resultaatgericht in alles wat hij doet. Hij blinkt uit in het (snel) mobiliseren, binden en richten van mensen in zijn omgeving. Zijn kennis van de lokale overheid is onomstreden."


"Ik heb Peter leren kennen als open, eerlijk, warm, resultaatgericht en als een snelle werker. Onze samenwerking kende een hoog tempo, ging onder vrijwel alle omstandigheden door en bleef, ondanks die belasting, vrolijk en constructief van aard. Met oog en gevoel voor de mensen. 
Peter leert snel, schat mensen goed in en is betrouwbaar en constructief."


"De sociale conventie van elkaar veilig houden, uitreiken en bevestigen is niet echt aan jou besteed. Daarmee blijf je autonoom en oprecht."


"Peter communiceert open en komt afspraken na en spreekt collega's aan als zij afspraken niet nakomen. Daarnaast stelt hij voldoende controle vragen om te bepalen wat van hem verwachting wordt. Resultaat is wat telt voor Peter en dit alles met de nodige humor.

Ik heb Peter als een uitermate plezierige en betrouwbare collega ervaren."

are collega ervaren.

"In de intermenselijke omgang is zijn aanwezigheid soms even wennen. Zijn voelbare intelligent, humor en snelheid van praten leverde bij mij soms een druk op om goed te presteren en scherp te blijven. Daarnaast heb ik hem ervaren als open en warm."