Peter Kooij

Interim-manager

Overzicht vervulde rollen en opdrachten


Globaal overzicht van vervulde rollen en ervaringen bij diverse gemeenten, provincies verenigingen en gemeenschappelijke regelingen door heel Nederland.

• 

• Regisseur Schoon a.i.
• Programmamanager Aanpak Schoon
• Kwartiermaker Marktbureau
• Gebiedsmanager Sloterdijken
• Programmamanager Westpoort
• Programmamanager Stadsloketten
• Dagvoorzitter diverse bijeenkomsten Holland Rijnland
• Dagvoorzitter bijeenkomst Nieuw Haags Jeugdbeleid
• Kwartiermaker 1 Stad 1 Dienstverlening
• Landelijk voorzitter grote patiëntenorganisatie
• Lid van de Algemene Vergadering van een fondsenwervende instelling
• Lid van de Algemene Vergadering van een koepelorganisatie in de zorg
• Lid van de Algemene Vergadering van een patiëntenfederatie
• Procesbegeleider / adviseur commissie Sturing-, en Exploitatiemodel
• Training en begeleiding diverse teams werkgeversbenadering
• Projectleider Huisvesting a.i.
• Gespreksleider diverse discussiebijeenkomsten (burgerparticipatie)
• Kwaliteitstraject en intensivering Werkgeversbenadering
• Dagvoorzitter bestuurlijke conferentie decentralisatie Jeugdzorg
• Projectleider onderzoek pilot Social Return bij een provincie
• Dagvoorzitter gemeentelijke conferentie
• Moderator personeelsbijeenkomsten
• Formateur Coalitieonderhandelingen (100.000+ gemeente)
• Technisch (onafhankelijk) voorzitter
• Moderator van een retraite college van B&W
• Programmamanager gemeentelijke reorganisatie
• Training en begeleiding teambuilding
• Externe evaluatie gemeenschappelijke regeling
• Projectcontroller groot project (> 100 miljoen euro)
• Onderhandelaar nieuw Sociaal Plan
• Interim-manager bij diverse organisaties
• Projectleider vergaande samenwerkingsvorm
• Projectleider werkgeversbenadering;
• Onderzoek en advies gemeenschappelijke regeling;
• Manager Organisatieonwikkelingstraject
• Adviseur medezeggenschap (OR en GO)
• Financieel en juridisch adviseur
• Aanvragen, verantwoording en declaraties van subsidies vanuit het Rijk en Europa
• Projectleider Bedrijfsverzamelgebouw
• Projectleider Werkgeverspunt
• Adviseur aanbestedingen, inkoop en onderhandelingen
• Adviseur / onderzoeker 'fraude-dossier' grote gemeente
• Adviseur en coach bestuurders en managers